data:text/calendar;charset=utf8;base64,QkVHSU46VkNBTEVOREFSDQpWRVJTSU9OOjIuMA0KQkVHSU46VkVWRU5UDQpVSUQ6MGJjMGI1Yzg0NWVjN2QxNDRlMTg4YWFmNDAxOGM4MGQNClNVTU1BUlk6TWFuYWdlZCBTZXJ2aWNlcyBTdW1taXQgRXVyb3BlIDIwMjMNCkRUU1RBUlQ7VFpJRD1FdXJvcGUvTG9uZG9uOjIwMjMwNjEzVDAyMDAwMA0KRFRFTkQ7VFpJRD1FdXJvcGUvTG9uZG9uOjIwMjMwNjEzVDAyMDAwMA0KREVTQ1JJUFRJT046Tk9XIENFTEVCUkFUSU5HIGl0cyBzaXh0aCB5ZWFyXCwgdGhlIE1hbmFnZWQgU2VydmljZXMgU3VtbWl0IEV1cm9wZSBpc1xyXG4gbm93IGZpcm1seSBhbmNob3JlZCBhcyB0aGUgbGVhZGluZyBtYW5hZ2VkIHNlcnZpY2VzIGV2ZW50IGZvciB0aGUgXHJcbkV1cm9wZWFuIElUIGNoYW5uZWwuIFRoZSBldmVudCBmZWF0dXJlcyBjb25mZXJlbmNlIHNlc3Npb24gcHJlc2VudGF0aW9uc1xyXG4gYnkgc3BlY2lhbGlzdHMgaW4gdGhlIHNlY3RvciBhbmQgbGVhZGluZyBpbmRlcGVuZGVudCBpbmR1c3RyeSBzcGVha2VycyBcclxuZnJvbSB0aGUgcmVnaW9uXCwgYXMgd2VsbCBhcyBhIHJhbmdlIG9mIHNlc3Npb25zIGV4cGxvcmluZyB0ZWNobmljYWwgYW5kIFxyXG5vcGVyYXRpb25hbCBpc3N1ZXMuIE9mIGNvdXJzZVwsIHRoZSBwYW5lbCBkaXNjdXNzaW9ucyBhbmQga2V5bm90ZXMgYXJlIFxyXG5oZWxkIHRvZ2V0aGVyIGJ5IGV4dGVuc2l2ZSBuZXR3b3JraW5nIHRpbWUgZm9yIGRlbGVnYXRlcyB0byBtZWV0IHdpdGggXHJcbnBvdGVudGlhbCBidXNpbmVzcyBwYXJ0bmVycy4gVGhlIE1hbmFnZWQgU2VydmljZXMgU3VtbWl0IEV1cm9wZSAyMDIzIGlzIGFcclxuIEMtc3VpdGUgZXZlbnQgdGhhdCB3aWxsIGV4YW1pbmUgdGhlIGxhdGVzdCB0cmVuZHMgYW5kIGRldmVsb3BtZW50cyBpbiBcclxubWFuYWdlZCBzZXJ2aWNlcyBvdmVyIHRoZSBsYXN0IHllYXJcLCBhbmQgaG93IHRoZXkgaGF2ZSBpbmZsdWVuY2VkIFxyXG5jdXN0b21lciByZXF1aXJlbWVudHMgYW5kIHRoZSBhYmlsaXR5IHRvIGNyZWF0ZSB2YWx1ZSB0aHJvdWdoIG1hbmFnZWQgXHJcbnNlcnZpY2VzIGZvciB5b3VyIG9yZ2FuaXNhdGlvbiBhbmQgY3VzdG9tZXJzLg0KTE9DQVRJT046QW1zdGVyZGFtDQpFTkQ6VkVWRU5UDQpFTkQ6VkNBTEVOREFS