data:text/calendar;charset=utf8;base64,QkVHSU46VkNBTEVOREFSDQpWRVJTSU9OOjIuMA0KQkVHSU46VkVWRU5UDQpVSUQ6OGMyZWRmZmE3ZDc4YWIzYTk4MjIwNDdiZGRjYjhiOWUNClNVTU1BUlk6QUkgJiBCaWcgRGF0YSBFeHBvDQpEVFNUQVJUO1RaSUQ9RXVyb3BlL0xvbmRvbjoyMDIzMDUxN1QwMjAwMDANCkRURU5EO1RaSUQ9RXVyb3BlL0xvbmRvbjoyMDIzMDUxOFQwMjAwMDANCkRFU0NSSVBUSU9OOkpvaW4gdXMgYWdhaW4gaW4gMjAyMyB0byBoZWFyIGZyb20gbGVhZGluZyBkaWdpdGFsIGV4cGVydHMgYW5kIGRpc2NvdmVyIGtleSBzdHJhdGVnaWVzIGluIEFJICZhbXBcOyBNYWNoaW5lIExlYXJuaW5nXCwgYXMgd2VsbCBhcyBhZHZhbmNlZCBjb21wdXRpbmcgdGVjaG5vbG9naWVzLlRoaXMgdGVjaG5vbG9neSBldmVudCBpcyBmb3IgdGhlIGFtYml0aW91cyBlbnRlcnByaXNlIHRlY2hub2xvZ3kgcHJvZmVzc2lvbmFsXCwgc2Vla2luZyB0byBleHBsb3JlIHRoZSBsYXRlc3QgaW5ub3ZhdGlvbnNcLCBpbXBsZW1lbnRhdGlvbnMgYW5kIHN0cmF0ZWdpZXMgdG8gZHJpdmUgYnVzaW5lc3NlcyBmb3J3YXJkLkRvbuKAmXQgbWlzcyB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gZXhwbG9yZSB0aGlzIGlubm92YXRpdmUgdGVjaG5vbG9neSBhbmQgaXRzIGltcGFjdCBvbiBhIHJhbmdlIG9mIGluZHVzdHJpZXMgaW5jbHVkaW5nXCwgbWFudWZhY3R1cmluZ1wsIHRyYW5zcG9ydFwsIHN1cHBseSBjaGFpblwsIGdvdmVybm1lbnRcLCBsZWdhbCBzZWN0b3JzIGFuZCBmaW5hbmNpYWwgc2VydmljZXMgZW5lcmd5XCwgdXRpbGl0aWVzXCwgaW5zdXJhbmNlXCwgaGVhbHRoY2FyZVwsIHJldGFpbCBhbmQgbW9yZSENCkxPQ0FUSU9OOlNhbnRhIENsYXJhIENvbnZlbnRpb24gQ2VudGVyXCwgQ2FsaWZvcm5pYVwsIFVTQQ0KRU5EOlZFVkVOVA0KRU5EOlZDQUxFTkRBUg==